Lisätietoa

Henkilöstö, joka voi hyvin, osaa tunnistaa omia voimavarojaan ja pystyy vahvistamaan niitä. Työyhteisöjen ja yksilöiden voimavarat koostuvat useista eri tekijöistä kuten mm. yksilön jaksamisesta, ryhmän resilienssistä, kriisinsietokyvystä, tiimityöskentelytaidoista ja psykologisesta turvallisuudesta.


Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara

 • Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluja
 • Hyvin suunnitellut ja organisoidut prosessit tehostavat tuottavuutta sekä turvaavat työntekijää
 • Osaamisen johtamisella kunkin työyhteisön jäsenen paras osaamispotentiaali saadaan organisaatioiden käyttöön
 • Vastuullisuus ja kehittäminen organisaatioiden yhteiseksi agendaksi
 • Työnimulla sitoutuneita työntekijöitä

Laadukkaat ja tehokkaat palvelut

 • Oikea henkilöstömitoitus mahdollistaa laadukkaat palvelut
 • Työn uudelleen organisointi mahdollistaa eri ammattiryhmien hyödyntämisen hoitotyön kentällä, mm. kirkastetaan työnkuvat
 • Yhtenäiset prosessimallit
 • Monimuotoisuuden hyödyntäminen työyhteisöissä

HoiDO ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työyksiköihin

 • Työntekijöiden saatavuus ja sitoutuneisuus paranevat
 • Positiivinen työnantajakuva sekä työntekijäkokemus antavat kilpailuetua
 • Toimivat prosessit tuovat myös työntekijöille turvaa ja siten työnmielekkyyttä
 • Pidetään työntekijöistä huolta
 • Nykyaikaiseen rekrytointiin tuki ja järjestelmät

Työyhteisövalmennuksen asiantuntijaverkosto

 • Työyhteisövalmennuksen asiantuntijaverkostossa on mm. seuraavaa osaamista: työnohjaajia, sairaanhoitajia, työvalmentajia, vertaisasiantuntijoita, rekrytoinnin asiantuntijoita, jne.
 • Hyödynnämme valmennuksissa asiantuntijoita ja konsultoimme heitä.

HoiDO työyhtesövalmennuksen esite
Lataa tästä itsellesi Hoido-esite (A4), jossa työyhteisövalmennus esitellään pähkinänkuoressa.

HoiDO hoitaa henkilöstön.
Ota yhteyttä!